Estampe Signée : YOSHITOSHI ( Tsukioka Yoshitoshi)...

Lot 105.D
Aller au lot
500 - 600 EUR

Estampe Signée : YOSHITOSHI ( Tsukioka Yoshitoshi)...

Estampe Signée : YOSHITOSHI ( Tsukioka Yoshitoshi) 1839-1892 « Cent phases de la lune » N° 56 Date : 6/1887 , éditeur : Akiyama Buemon , graveur : Yamamoto
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue